Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

 

Informatie en aansprakelijkheid
Op deze website stelt LEF Dyslexie gegevens beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gelet wordt op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert dit niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. LEF Dyslexie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij LEF Dyslexie of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan LEF Dyslexie. LEF Dyslexie behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

 

Privacybeleid

 1. LEF Dyslexie is een eenmanszaak die persoonsgegevens verwerkt. Zij vindt het zeer belangrijk dat deze verwerking op een rechtmatige, behoorlijke, veilige en transparante wijze plaatsvindt. Persoonsgegevens worden door LEF Dyslexie verwerkt in overeenstemming met de Verordening 2017/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG (hierna: “de AVG”).
 2. In dit privacybeleid zal worden aangegeven welke gegevens door LEF Dyslexie worden verwerkt en welke rechten jij als betrokkene hebt.
 3. Als jij je via de website voor een kennismakingsgesprek aanmeldt, heeft LEF Dyslexie jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om een afspraak in te kunnen plannen en/of te kunnen wijzigen. Als jij via het contactformulier een bericht stuurt en/of je ergens voor aanmeldt, heeft LEF Dyslexie jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om een reactie te kunnen sturen en/of afspraak in te plannen en/of te wijzigen. Enkel wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven, worden jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de aanmelding opgeslagen.
 4. Gegevens met betrekking tot een aanmelding die relevant zijn om te bewaren worden, met uitzondering van gegevens die wettelijke gezien langer moeten worden bewaard, maximaal 1 jaar bewaard.
 5. In het kader van het uitvoeren van betalingen heb ik van jou de persoonsgegevens nodig die in dat kader relevant zijn. Deze persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
 6. LEF Dyslexie verspreidt geen persoonlijke gegevens van jou, maar zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die bij het uitvoeren van jouw aanmelding betrokken zijn. Dit zijn door LEF Dyslexie ingeschakelde derden die verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
 7. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de computer. Cookies geven informatie met betrekking tot de identificatie van een persoon. Op deze website worden de volgende soort cookies gebruikt:
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van de website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van een betreffende sessie.
 • Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om beter inzicht in het functioneren van de website te krijgen. Deze bijvoorbeeld ook aan het bijhouden van bezoekersstatistieken.
 • Social media cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie van de website via social, zoals Facebook, Linkedin en Instagram te delen.
 1. Heb jij vragen, wil jij meer inzicht en / of informatie? Stuur dan een e-mail naar leoniek@lefdyslexie.com met als onderwerp “privacybeleid”. Binnen vier weken na verzending van deze e-mail, zal jij van een reactie worden voorzien. Een klacht over dit privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens door LEF Dyslexie, kan gericht worden aan leoniek@lefdyslexie.com met als onderwerp “klacht privacy”. LEF Dyslexie zal jou in dat geval zo spoedig mogelijk van een reactie voorzien.
 2. LEF Dyslexie is gerechtigd dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. LEF Dyslexie raadt het jou dan ook aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. Dit privacybeleid is laatstelijk aangepast op: 15 april 2019.