Over Leoniek

Je wilt dat de dyslexie niet langer zorgt voor onzekerheid, schaamte en faalangst.

 

 

 

 

 

 

Je bent een ouder van een kind met dyslexie of je bent zelf dyslectisch en worstelt met de sociaal-emotionele problemen die zich uiten in het gedrag of de emoties van jouw kind of jou zelf.

 
Je vindt het lastig om met dit gedrag om te gaan, weet niet wat de juiste manier is, vraagt je af hoe je dit aan kunt pakken. Je wilt hulp zodat er weer ontspanning en rust komt, ruimte om te geloven in jezelf en de dyslexie te accepteren.

 
Omdat ik zelf dyslectisch ben kan ik me volkomen voorstellen dat dit zowel voor jou als ouder én jouw kind, of voor jou én jouw partner, veel energie kost en dat dit invloed heeft op de sfeer thuis.

Ik ben Leoniek en ik leer ouders hoe ze hun kind met dyslexie begrijpen en ondersteunen zodat ze groeien in zelfvertrouwen. Volwassenen met dyslexie help ik om ermee om te gaan en te groeien in hun zelfvertrouwen.

 

Al 31 jaar ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van dyslexie en sinds enkele jaren ook expert. Ik help kinderen en volwassenen met dyslexie om ervoor te zorgen dat:

  • ze zichzelf en hun gedrag beter leren begrijpen,
  • ze weten wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze deze nog meer en bewuster in kunnen zetten en
  • leren hoe ze hun omgeving (ouders, leerkrachten, collega’s, familie, vrienden, etc.) uit kunnen leggen wat ze nodig hebben en wat ze toevoegen.

Zo ontstaat er ruimte om weer positieve ervaringen op te bouwen, in te zien hoe waardevol jouw kwaliteiten zijn en voor wederzijds begrip.

 

Ook help ik ouders van kinderen met dyslexie en volwassenen met dyslexie bij het ontdekken wat hun kind of wat zijzelf nodig hebben om zich meer ontspannen te voelen en het intrinsieke zelfvertrouwen weer een boost te geven.

 

Ik luister en observeer zonder te oordelen en gebruik daarbij mijn hoogsensitiviteit als kracht. Ik houd van reizen, dansen, hardlopen, lekker eten en fijn gezelschap.

Werk 1-op-1 met mij

Mijn eigen dyslexie heeft ervoor gezorgd dat ik mijn hele leven al bezig ben met dit onderwerp. Ik ben tegen onbegrip aangelopen, heb getwijfeld aan mijzelf en aan dat wat ik kan. Het zijn de redenen geweest dat ik mij verdiept heb in het dyslectische brein.

Ik ontdekte dat ik niet de enige was die met dyslexie aanliep tegen sociaal-emotionele problemen. Diverse ouders en volwassenen gaven aan dit ook bij hun kind of zichzelf te ervaren. Daarnaast ontdekte ik dat deze ouders en volwassenen niet wisten wat dyslexie precies is. Wat er allemaal bij dyslexie hoort. Wat de kenmerken zijn.

 

Het leek me fantastisch én nodig om met deze punten aan de slag te gaan. Om die reden wilde ik nog meer wetenschappelijke kennis vergaren over dyslexie en daarnaast investeren in mijn persoonlijke ontwikkeling.
 

Dit heeft gemaakt dat ik naast kind-, ouder- en volwassencoach inmiddels ook gecertificeerd Dyslexiecoach ben en de opleidingen Dyslexie & Hoogbegaafdheid en Speltherapie heb gevolgd.

 

Ik ben mijn eigen praktijk gestart omdat ik kinderen, ouders en volwassenen op maat wil coachen waarbij mijn eigen ervaringen, opgedane kennis en vaardigheden bij elkaar komen. Iedere dag ben ik dankbaar dat ik kinderen en volwassenen geheel op maat mag helpen.

Ik zie ze groeien in hun zelfvertrouwen en de acceptatie van hun dyslexie wat maakt dat ze vanuit ontspanning verder kunnen ontwikkelen.

Lieve ouders, jullie zijn niet alleen.

 
Er zijn heel veel ouders die hun kind met dyslexie zien worstelen. Allen willen ze niets liever dan dat hun kind gelukkig is, vanuit ontspanning kan leren en zelfverzekerd is.

 
Ik bied begeleiding die volledig op maat is. Ik begeleid jouw kind en jou naar meer begrip voor elkaar, zelfvertrouwen en acceptatie.

 
Ik heb al veel kinderen op een speelse en ontspannen manier mogen helpen om aan zichzelf te werken. Ouders geven terug dat de coaching veel inzichten geeft en dat puzzelstukjes op zijn plaats vallen waardoor ze hun kinderen zien groeien. Dit verandert niet alleen het leven van hun kind maar ook van het gezin op een positieve manier. Kinderen geven aan dat ze het leuk vonden om samen aan de slag te gaan en dat het ze meer zelfvertrouwen heeft gegeven.

Lieve volwassene met dyslexie, je bent niet alleen.

Er zijn veel volwassenen die met hun dyslexie worstelen. Net als jij willen zij gelukkig zijn, zelfverzekerd door het leven gaan en met hun dyslexie leren omgaan.

 
Mijn begeleiding is volledig op maat. Ik begeleid je zodat je jezelf beter begrijpt, gaat groeien in zelfvertrouwen en jouw dyslexie kunt accepteren.

 
Diverse volwassenen heb ik al mogen helpen om aan zichzelf en het leren omgaan met hun dyslexie te werken. Zij gaven als feedback dat de coaching hen veel inzichten gaf en dat puzzelstukjes op zijn plaats vielen. Ze begrepen zichzelf en anderen hierdoor beter met als resultaat dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en aan hun omgeving aan durven te geven waar ze goed in zijn en waar ze uitdagingen bij ondervinden.

Ben jij er klaar voor om de negatieve gevoelens om te gaan zetten in positieve gevoelens, wederzijds begrip, zelfvertrouwen en acceptatie?

 

Ja ik ben er klaar voor!

“Onze dyslectische zoon heeft een coaching traject gevolgd bij Leoniek. Voordat hij aan het traject begon was zijn zelfvertrouwen ver te zoeken en liep hij volledig vast op de middelbare school. Hij had een grote weerzin tegen school en alles wat daarmee te maken had. Door het op maat gesneden coaching traject van Leoniek is zijn begrip van zijn dyslexie en hoe dat werkt in zijn hoofd enorm verbetert. Leoniek legde ook de nadruk op zijn deels daarmee samenhangende kwaliteiten. Wat hem een enorme boost gaf in zijn zelfvertrouwen. Hij heeft verder geleerd om aan te geven, met name op school, waar hij behoefte aan heeft en om zijn stress voor toetsen onder controle te houden. Al met al een zeer waardevol traject.

 

De warme persoonlijkheid van Leoniek heeft hier een grote bijdrage aan geleverd, haar begrip voor zijn situatie en haar eigen ervaring maakten dat mijn zoon graag naar dit coaching gesprek ging ook al was het 5 kwartier rijden van huis. Wat wij als ouders erg prettig vonden was de uitgebreide verslaglegging van Leoniek over iedere sessie en de interesse in onze zoon. Wij zijn Leoniek zeer dankbaar voor haar bijdrage aan de mentale groei van onze zoon.”

Karin - moeder