Dyslexie

 

Ik krijg veel vragen en opmerkingen over dyslexie. Ik leg je graag uit hoe het zit en deel mijn antwoorden graag met je!

Dyslexie & school, niet altijd een makkelijke combinatie.

Wat is dyslexie?

 

Dyslexie is veel meer dan alleen de uitdagingen die jouw kind of jij als volwassene ervaart met lezen en schrijven. De uitdagingen met lezen en schrijven zijn een gevolg van dyslexie. Wat dyslexie werkelijk is, en dus de oorzaak, is dat de hersenen, oren en ogen anders in elkaar zitten. Hierdoor kan jouw kind of jij als volwassene zich/je anders voelen. Jouw kind/jij past niet in het ‘standaard’ plaatje van onze maatschappij. Door de dyslexie heeft jouw kind/heb jij andere kwaliteiten/eigenschappen. Jouw kind/jij denkt, kijkt, hoort en voelt anders.

 

Hoe werkt dyslexie?

 

Ik zeg altijd: Dyslexie is waardevol als je zelf in balans bent, is dat niet het geval dan heeft het effect op jou, op jouw leven.’

 

Wat kun je met dyslexie?

 

Met dyslexie kun je heel veel, zo is het dyslectische brein goed in:

• Denken in verbanden: je ziet sneller de samenhang tussen dingen;
• Vooruit denken: je kunt letterlijk de toekomst voor je zien;
• Verhalend vertellen: je kunt een verhaal zo vertellen dat de toehoorder het “ziet” gebeuren;
• Ruimtelijk denken: het is alsof je met een 3D bril op jouw gedachten kunt zien;
• Sensitief: jouw intuïtie is sterk ontwikkeld.

 

Dyslexie en zelfvertrouwen, Meer zelfvertrouwen met dyslexie, meer zelfvertrouwen ondanks dyslexie

 

Jouw kind gaat naar groep 3. Het leert o.a. lezen, schrijven en spellen. Langzaam zie je jouw kind veranderen. Het intrinsieke zelfvertrouwen dat jouw kind tot dat moment opgebouwd had werd als gras onder zijn voeten weggemaaid. Op school ligt de focus op de 'leerproblemen' van jouw kind. En bij de dyslexiebehandeling ligt de focus op taal.

 

Je ziet dat het vrije en zorgeloze gevoel bij jouw kind afneemt. Dat het gaat focussen op wat anderen wel kunnen en hij niet kan. Jouw kind wil er ook bij horen. Niet ‘anders’ zijn. Gezien worden!

 

Dus, wat doet het nu?! Alles om maar in dat ‘hokje’ te passen. Je gunt jouw kind persoonlijke ontwikkeling. Te leren wie hij is. Hoe zijn hersenen werken. Wat zijn kwaliteiten zijn. Leert hoe het zijn omgeving mee kan nemen in wat hij denkt, hoort, ziet en voelt.

 

Kenmerken dyslexie, hoe herken je dyslexie, Kenmerken/symptomen kind basisschool met dyslexie

 

Weten wat de kenmerken van dyslexie zijn? Ontvang nu de LEF Signaleringslijst!

Weet je niet zeker of jouw kind dyslectisch is of dat je zelf dyslectisch bent? Of heeft jouw kind al een dyslexieverklaring maar vraag je je af of andere gedragen van jouw kind wellicht ook bij de dyslexie horen? Of bij jou als volwassene? Ik heb een e-book geschreven over signalering van dyslexie, de LEF Signaleringslijst. Deze is HIER gratis te downloaden. Door dit e-book word je je meer bewust van de verschillende symptomen van dyslexie.

 

Kenmerken en symptomen om dyslexie te herkennen.

20 kenmerken om dyslexie te signaleren.

 

Dyslexie bij kinderen/mijn kind heeft dyslexie

 

Je wordt met dyslexie geboren en je blijft je hele leven dyslectisch. Niets mis mee zolang je maar weet wat dyslexie precies is, hoe je er mee om kunt gaan en je een stevige basis in jouw zelfvertrouwen hebt. Dan is dyslexie geen probleem of onmogelijkheid maar een mogelijkheid en geeft het jou kansen om jouw kwaliteiten in te zetten!

“Kies je kracht, laat de schaamte achter je.”

Ben Foss

 

Dyslexie uitleg voor kinderen

 

In dit filmpje leg ik meer uit over dyslexie:

 

Filmpje LEF Dyslexie

 

Is dyslexie erfelijk?

 

Dyslexie is genetisch bepaald en is daarom vaak wel erfelijk. Ik zeg vaak want het is niet altijd zo. Daarbij is er de afgelopen 10 tot 20 jaar steeds meer aandacht gekomen voor dyslexie. Maar hierdoor is dyslexie ‘vroeger’ niet altijd gesignaleerd en kan het zijn dat je er pas op latere leeftijd achter komt dat je dyslectisch bent of dat één van jouw ouders, opa/oma of oom/tante dyslectisch is.

 

Wat voor methoden zijn er om met dyslexie om te gaan?

 

Iedere situatie is uniek, hier is dus ook niet 1 antwoord op. Mijn coaching is volledig op maat gemaakt, zowel voor kinderen als voor volwassenen. We gaan samen aan de slag met het vergroten van jouw zelfvertrouwen en het leren omgaan met de dyslexie.

 

 

Hoe ondersteun ik mijn kind met dyslexie?

 

Door naar jouw kind te luisteren, te kijken en te vragen wat het nodig heeft. Begrip voor elkaar te hebben.
Wil jouw kind geen hulp maar ben jij zelf van mening dat jouw kind wel hulp nodig heeft? Ik zie veel kinderen die geen hulp meer durven aan te pakken. Ik zie ook veel ouders die het hun kind gunnen dat ze hulp krijgen.

 

Dat kinderen geen hulp meer durven aan te pakken gaat me zo aan het hart. Ze hebben een trauma (ja dat is het echt) in de (reguliere) zorg opgelopen. Precies deze situatie is de reden dat ik ben gaan coachen en waarom ik LEF Dyslexie ben gestart. Het is mijn missie om deze kinderen te helpen, naar ze te luisteren, te kijken en te voelen wat ze nodig hebben.

 

Ik ben dyslectisch en al 31 jaar ervaringsdeskundige. Ik voel en heb ervaren wat deze kinderen doormaken. Lange tijd heb ik me onbegrepen gevoeld, afspraken bij een logopedist en psycholoog heb ik als niet prettig ervaren en tijdens een (algemene) faalangsttraining voelde ik me niet fijn/veilig. Ik schoot in de weerstand, totdat ik mijn life-coach ontmoette, bij haar kreeg ik direct een gevoel van jij ziet, hoort en begrijpt me!

 

Dyslexie wat kun je er aan doen?

 

Dyslexie heb je je hele leven, of liever gezegd: je bent je hele leven dyslectisch. Ik ben ervan overtuigd dat hulp op jonge leeftijd veel ‘schade’ kan voorkomen. Een investering die jouw kind in de rest van zijn leven veel gaat opleveren! Waarom pas als volwassene wonden helen als het ook al als kind kan?

 

Dit staat haaks op de huidige benadering, vaak gaan we pas op volwassen leeftijd met onszelf aan de slag. Je raast maar door, de verwachtingen worden hoger en ook het stresslevel. Met stress die zich uit door vast zittende schouders, nek- en/of rugklachten. Met onzekerheid en schaamte. Je raakt steeds verder van wie je van nature bent en weet niet meer wie jij werkelijk bent. Wat jij wilt, wat je voelt en wat je denkt.

 

Lieve ouder, ik nodig je uit om even stil te staan bij wat je jouw kind gunt. Voelt het zich werkelijk vrij om zijn volle potentieel te laten zien en mogen ontplooien?

 

Veel beroemde mensen hebben laten zien wat er juist door hun dyslexie mogelijk was. Ik heb ze gebundeld in het e-book de ‘Dyslexie Wall of Fame’ hier gratis te downloaden.

 

Bekende en beroemde mensen met dyslexie.

Dyslexie en voortgezet onderwijs

 

Dyslexie kan op de basisschool gesignaleerd worden, maar dit is niet bij alle kinderen het geval. Een grote groep krijgt pas op de middelbare school hun dyslexieverklaring. Dit kan verschillende redenen hebben waaronder verbloemen en compenseren. Zo zijn er kinderen die op de basisschool te hoog scoren en daardoor niet in aanmerking komen voor een dyslexietest terwijl het beeld wat ze laten zien wel inconsistent is. Wanneer er dan op de middelbare scholen meer talen bijkomen en er meer leerstof is ‘vallen ze dan door de mand’.
Op de middelbare school is het nog belangrijker dat je een dyslexieverklaring hebt, als je ook daadwerkelijk dyslectisch bent, omdat je anders geen recht hebt op extra voorzieningen.

 

Hoog/meerbegaafdheid en dyslexie

 

Ik heb de opleiding Dyslexie & Hoogbegaafdheid afgerond en zie de combinatie van hoog/meerbegaafdheid en dyslexie ook zeker vaker voorkomen. Juist bij deze groep duurt de signalering vaak wat langer omdat zij door hun intelligentie goed zijn in het verbloemen en trucjes hebben om te compenseren. Dit is tot een bepaalde hoogte fijn maar kan ook een keerzijde hebben namelijk het over je eigen grenzen heengaan en dus problemen op sociaal-emotioneel gebied.

 

Dyslexie en beelddenken

 

Niet alle beelddenkers zijn dyslectisch maar wel veel dyslecten zijn beelddenkers. Bij beelddenken verwerk je informatie in beelden en dit gaat sneller dan mensen die informatie in taal verwerken. Beelddenkers zijn visueel ingesteld en kunnen daardoor problemen ervaren bij het onder woorden brengen wat zij denken. Ook kunnen zij problemen met het leren ervaren. Niet omdat ze niet slim zijn en de lesstof niet kunnen begrijpen maar omdat de manier waarop de lesstof aangereikt wordt talig is.

“Zodra mensen met dyslexie in hun kracht staan en hun aangeboren intelligentie herkennen komen zij sterker in het leven te staan. Als je bedenkt dat 35% van de ondernemers, 40% van alle selfmade miljonairs en 1 op de 2 NASA wetenschappers dyslexie heeft, dan begrijp je dat dyslexie niet alleen een beperking is, maar ook zo zijn voordelen biedt.

Denk aan mensen als Richard Branson, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Albert Einstein… allemaal mensen met dyslexie. Allemaal mensen die de wereld veel gegeven hebben. Als je je daar bewust van bent dan zie je dat dyslexie je niet beperkt, maar dat het je juist heel veel andere mogelijkheden geeft.”

naar: The True Gifts of a Dyslexic Mind, door Dean Bragonier