Dyslexiebehandelaren schetsen vaak een incompleet beeld

 

Vanochtend zag ik het zoveelste filmpje over dyslexie van een behandelaar. In de basis een mooi filmpje, maar helaas wordt niet het volledige beeld geschetst. Er wordt in het filmpje aangegeven dat door de andere manier waarop de hersenen in elkaar steken, informatie anders verwerkt wordt. Dit klopt. Maar wat vergeten wordt te vermelden is dat dit niet alleen tot uiting komt bij lezen, schrijven en spelling maar ook in alledaagse situaties. Voorbeelden hiervan zijn:

  • concentratieproblemen,
  • sneller denken dan jouw omgeving,
  • het moeilijk op woorden kunnen komen,
  • denken in beelden,
  • moeite hebben tot de kern van je verhaal te komen,
  • moeite hebben met antwoorden geven terwijl het perfect in je hoofd zit,
  • motorische uitdagingen (regelmatig stoten),
  • moeite met time-management,
  • ervaren dat “iets er wel in zit, maar er niet uit komt”,
  • niet weten wat jouw kwaliteiten zijn omdat je je altijd richt op wat de ander wél kan.

Zelfvertrouwen, faalangst en een niet kloppend zelfbeeld komen dan ook 3x meer voor bij dyslectische dan niet dyslectische kinderen.

Zelf ben ik ervaringsdeskundige en expert, ik weet hoe het voelt om je onbegrepen te voelen, weinig zelfvertrouwen te hebben en het zelfvertrouwen dat ik had hing af van externe factoren. Als: complimenten van de leerkacht, vooruitgang in het dyslexietraject en een prettige schoolomgeving. Helaas kwam het zelfvertrouwen niet van binnenuit. Dus toen de dyslexiebehandeling weg viel, ik de overstap maakte naar het voortgezet onderwijs en nieuwe docenten kreeg was het (extern) opgebouwde zelfvertrouwen weg.

Precies om deze redenen heb ik LEF Dyslexie opgericht, www.lefdyslexie.nl

Ik geef informatiebijeenkomsten voor ouders & volwassenen, professionals in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Daarnaast bied ik workshops aan voor kinderen/jongeren, ouders/volwassenen en professionals (onderwijs & bedrijfsleven). Ook coach ik kinderen/jongeren/ouders en volwassenen één-op-één.

Om verandering teweeg te brengen dien je eerst jezelf te kennen, jouw brein te begrijpen en inzicht te krijgen in jouw dyslectische kwaliteiten. Vanaf dan kun je aan jouw omgeving aangeven waar jij behoefte aan hebt. Want een ander kun je niet veranderen, wel jezelf en jouw manier van handelen en communiceren!

Begrijp me niet verkeerd, een dyslexiebehandeling is heel belangrijk om het hoogst mogelijke resultaat op het gebied van lezen/schrijven en spelling te behalen. Ik heb deze behandeling zelf ook als erg prettig ervaren en ben goed geholpen, respect en waardering voor de behandelaren. Maar deze behandeling alleen is vaak niet voldoende. De coaching en trainingen die ik aanbied zijn dan ook complementair aan de bestaande behandeling.

Heb LEF en kom in actie! Het is mijn missie om het begrip rondom dyslexie te vergroten. Te voorkomen dat mensen, met name kinderen, hun hele leven last blijven houden van gevoelens van onzekerheid, schaamte en faalangst.

Kies jij er met mij voor om jouw dyslectische kwaliteiten in te zetten? En het volledige beeld te laten zien? Dyslexie biedt vele kansen!