Trainer

Ouders

Naast de één op één coachingstrajecten voor ouders bied ik ouders de kans om met elkaar in gesprek te gaan. Ik verzorg groepstrainingen voor ouders waarin ik dieper inga op de werking van het dyslectische brein. Daarin komen mijn eigen ervaringen aan de orde, maar is er ook vooral ruimte voor jouw verhaal. Uiteraard ben je nergens toe verplicht. Enkel luisteren is ook prima.

 

 

Wat er veelal in deze sessies naar voren komt, en wat ik ook uit eigen ervaring volmondig kan beamen, is dat er door de andere opmaak van ons dyslectische brein miscommunicatie ontstaat. Wij dyslectici kijken anders naar de wereld, naar tekst, letters, woorden. Zijn veel visueler ingesteld. Voor mensen zonder dyslexie wordt dit “anders denken” vaak als raar bestempeld. Gewoonweg omdat het niet is wat zij gewend zijn. De frictie die zo ontstaat kan naar mijn idee het best worden opgelost met het vergroten van het wederzijds begrip.

Als ik vertel waar ik zoal tegenaan ben gelopen in mijn leven, levert dat al snel herkenning op. “Ah ja, dat is precies wat er bij ons gebeurt” is een reactie die ik dan ook vaak terug krijg van zowel de volwassenen als de kinderen. Als ik daarna in heldere taal uitleg hoe het brein werkt en zo ingewikkeld wetenschappelijk jargon terugbreng naar begrijpelijke taal (veelal in beeld uitgelegd) dán is er al direct veel bereikt in het terugbrengen van botsingen. We snappen elkaar en luisteren daardoor beter naar elkaar.

 

 

Wanneer dit bereikt is kijken we samen verder naar het creëren van een stimulerende omgeving waarin iedereen gehoord wordt. Een omgeving waarin het kind in veiligheid kan leren hoe om te gaan met een buitenwereld die het nog allemaal niet zo goed begrijpt. We bouwen zo aan het vergroten van het zelfvertrouwen en zorgen ervoor dat het kind zich gesterkt voelt. Op die manier is het klaar om vol vertrouwen de wereld in te gaan.

Leraren, remedial teachers en intern begeleiders

In het onderwijs ligt de focus nog altijd op de ontwikkeling van de lees- en schrijfvaardigheid. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling valt gelukkig een toenemende aandacht te bespeuren, maar in de praktijk raakt dit helaas nog vaak ondergesneeuwd. Zonde, want juist daar hebben kinderen die “anders” zijn behoefte aan. Uit eigen ervaring weet ik dat veel dyslectische kinderen last hebben van schaamte, boosheid, faalangst, somberheid, frustratie en machteloosheid. De kans dat zij dit hun hele leven meedragen is groot.

Door het inzicht te vergroten zal het begrip toenemen en zullen kinderen anders benaderd worden. Zo wordt voorkomen dat kinderen hieraan een slecht gevoel overhouden. Ik ga proactief met de leerkrachten aan de slag en laat hen zien dat een dyslectisch brein zijn kwaliteiten heeft. Daarnaast deel ik mijn kennis over leermethodes die aansluiten bij de dyslectische leerling. Zo worden vooroordelen weggenomen terwijl er tegelijkertijd praktische alternatieven worden aangeboden.

 

 

Ben jij leerkracht en wil je meer weten over wat ik jouw school kan bieden? Of denk je dat jouw school of dat van jouw kind ondersteuning kan gebruiken? Ga het gesprek eens met mij aan. Ik vertel je graag meer over de mogelijke trainingstrajecten.

Bedrijven

Dyslexie staat in de maatschappij bekend als (arbeids)beperking. Maar kan deze beperking ook voordelen brengen? Heeft de subsidie die een werkgever ontvangt bij het aannemen van een werknemer met een ‘arbeidsbeperking’ een financiële drijfveer? Of neemt de werkgever de werknemer in dienst omdat deze werknemer andere kwaliteiten en talenten heeft?

In (maatwerk) trainingen laat ik werkgevers en werknemers inzien dat een ander brein ook een andere manier van denken met zich meebrengt. Ik ben ervan overtuigd wanneer dyslectici en niet-dyslectici aan elkaar gekoppeld worden de creativiteit en daarmee innovatieve ideeën zullen gaan stromen. Een onmiskenbaar voordeel voor elk bedrijf.

Elke training wordt afgestemd op de specifieke behoefte, vraag en groepssamenstelling. Samen kijken we naar welke training het meest effectief zal zijn voor jou en/of jouw onderneming. In elke situatie worden mensen geconfronteerd met andersdenkenden, dyslectici of anderszins. Ik geloof dat we allemaal van een ander kunnen leren. Er is zoveel moois op deze aarde. Het gaat er niet om hoe je brein werkt. Elk brein, elk mens heeft grote kwaliteiten.

Ik wil mijn bijdrage leveren aan een betere wereld waarin we respectvol met elkaar leven. Waarin iedereen de kans krijgt om het meeste uit zijn/haar leven te halen en elke dag met plezier tegemoet ziet. Ook als het regent. Of zoals ik het zeg: “When confetti is falling from the sky”. Ben je geïnteresseerd in één van mijn trainingen? Neem dan contact met mij op voor het maken van een eerste (gratis) kennismakingsgesprek.

“Leoniek ik ken je niet, maar ik heb je verhaal in één adem gelezen. Met 2 dyslectische kinderen heb ik vaak strijd moeten leveren. Niet met mijn jongens maar wel met allerlei mensen om ons heen, terwijl mijn jongens zoveel kwaliteiten hebben. Ik word blij van jouw verhaal en ga je zeker volgen!”

Sandra