LEF Boosts

Kinderen

Loopt jouw kind er tegenaan dat het zich niet begrepen voelt? Zichzelf soms niet begrijpt? Net zo wil zijn als de andere kinderen in de klas? Worstelt met zelfvertrouwen/faalangst en/of zelfbeeld?

 

De wereld om ons heen kunnen we niet veranderen maar wel onszelf en de manier waarop we naar dingen kijken, hoe we communiceren en handelen. Hiervoor is inzicht en zelfbegrip nodig. In deze workshop gaan we hier spelenderwijs mee aan de slag!

 

Voor wie is de boost?

De LEF Boost is een workshop voor kinderen met dyslexie (of waarbij het vermoeden van dyslexie bestaat). De kinderen ontmoeten andere kinderen die gelijkgestemd zijn. Er ontstaat een vertrouwd gevoel doordat je elkaar begrijpt. Is jouw kind nog niet getest en/of is er nog geen dyslexieverklaring, maar heb je wel het vermoeden van dyslexie? Neem contact met me op en we kijken samen of de workshop voor jouw kind geschikt is.

Wat houdt de boost in?

In deze workshop geef ik informatie over wat dyslexie is. Daarnaast laat ik zien hoe de hersenen bij dyslectici werken. Hiermee creëer ik inzicht in wat dyslexie is. Puzzelstukjes zullen op zijn plaats gaan vallen omdat de kinderen zichzelf gaan begrijpen. Niet alleen de manier waarop ze denken maar ook hoe ze communiceren en bewegen. Vanuit inzicht en begrip gaan we samen ontdekken wat de (dyslectische) krachten/kwaliteiten van de kinderen zijn. Ook gaan we aan de slag met gedachten, gevoelens en verwachtingen.

 

Wat levert de Boost op?

 • Aan het einde van de workshop heeft het intrinsieke zelfvertrouwen van jouw kind een Boost gekregen.
 • Er is een begin gemaakt met het creëren van bewustwording, inzicht en zelfacceptatie.
 • Jouw kind voelt zich begrepen en bevestigd in wie hij is en wat hij kan.
 • Hierdoor is er ruimte voor ontspanning.
 • Ruimte om de focus te leggen op de eigen (dyslectische) kwaliteiten in plaats van focus op presteren.

“Als ik deze workshop had gehad toen ik jong was, dan had ik veel meer tijd gehad voor dingen waar ik energie van kreeg, als vriendinnen of sporten.”

 

Voor actuele data zie de agenda.

Onderwijsprofessionals

In deze Boost ga ik proactief met de professionals aan de slag. De Boost is een combinatie van informatie en actief bezig zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Wat is dyslexie nu echt? Wat zijn de sociaal-emotionele uitdagingen van dyslectici? Hoe werkt het dyslectische brein en hoe ga je hier als professional mee om? Tijdens de boost gaat de aandacht uit naar de kracht van het dyslectische brein. Dyslexie biedt kansen. De prikkelende, aansprekende en inzicht vergrotende voorbeelden die de revue passeren zorgen voor herkenning.

 

Wat kan ik verwachten?

Ik ga proactief met de professionals aan de slag. Ik deel mijn kennis over leermethodes die aansluiten bij de dyslectische leerling. Ik geef praktische tools, dingen die jullie direct en snel (vergen weinig tijd) in kunnen zetten in de praktijk. Zo worden vooroordelen weggenomen terwijl er tegelijkertijd praktische alternatieven worden aangeboden.

Enquête

Ik vraag de aanwezigen vooraf een enquête in te vullen zodat ik in kan gaan op de behoeften en de vragen die er leven. In deze boost combineer ik mijn persoonlijke ervaring met de kennis die ik heb opgedaan uit neurowetenschappelijk onderzoek en de opleidingen tot kindercoach en dyslexiecoach. Door het inzicht van de onderwijsprofessionals te vergroten zal het begrip toenemen en zullen kinderen anders benaderd worden.

 

Na de Boost weet jij:

 • eerder te signaleren (ook bij hoogbegaafde leerlingen);
 • hoe je faalervaringen bij kinderen kunt besparen,
 • hoe je passende begeleiding kunt bieden,
 • wat de sociaal-emotionele uitdagingen van een dyslect zijn,
 • je in te leven in het gevoelsniveau van de dyslect,
 • wat de manier van informatieverwerking van een dyslect is,
 • waarom een dyslect top-down leert en moeite heeft met time-management,
 • hoe je een dyslect kunt helpen structureren,
 • hoe in te spelen op de kwaliteiten van de dyslect en deze in te zetten bij de diverse vakken,
 • hoe je ouders mee kunt nemen in het proces.

 

Ben je geïnteresseerd in een LEF Boost? Neem dan contact met mij op voor het maken van een eerste (gratis) kennismakingsgesprek.

De LEF Boosts voor onderwijsprofessionals worden afgestemd op de specifieke behoefte, vraag en groepssamenstelling. Samen kijken we naar welke invulling het meest effectief zal zijn voor jou en/of jouw school.