LEF Boost voor kinderen

LEF Boost – Ik & dyslexie

Loop jij of loopt jouw kind er tegenaan dat hij of zij zich niet begrepen voelt? Zichzelf soms niet begrijpt? Net zo wil zijn als de andere kinderen in de klas? Worstelt met zelfvertrouwen/faalangst en/of zelfbeeld?

De wereld om ons heen kunnen we niet veranderen maar wel onszelf en de manier waarop we naar dingen kijken, hoe we communiceren en handelen. Hiervoor is inzicht en zelfbegrip nodig. In deze workshop gaan we hier spelenderwijs mee aan de slag!

Wie ben ik?

Mijn eigen dyslexie heeft ervoor gezorgd dat ik mijn hele leven al bezig ben met dit onderwerp. Ik ben tegen onbegrip aangelopen, heb getwijfeld aan mijzelf en aan dat wat ik kan. Het zijn de redenen geweest dat ik mij verdiept heb in het dyslectische brein. LEF verbindt persoonlijke ervaring met wetenschappelijk onderzoek en helpt mensen om hun eigen dyslectische brein en de mogelijkheden die het biedt beter te begrijpen.

Voor wie is de boost?

De workshops bied ik in verschillende leeftijdscategorieën aan: 6 t/m 8, 9 t/m 12 en van 13 t/m 16. Ze zijn bedoeld voor kinderen/jongeren en hun ouders die willen ontdekken of ze zich op hun gemak bij mij voelen. Kinderen/jongeren kunnen andere kinderen/jongeren ontmoeten die gelijkgestemd zijn. Er ontstaat een vertrouwd gevoel doordat je elkaar begrijpt.

Wat houdt de boost in?

De LEF Boost is een workshop voor kinderen/jongeren met dyslexie. In deze workshop geef ik informatie over wat dyslexie is. Daarnaast laat ik zien hoe de hersenen bij dyslectici werken. Hiermee creëer ik inzicht in wat dyslexie is. Puzzelstukjes zullen op haar plaats gaan vallen omdat de kinderen/jongeren zichzelf gaan begrijpen. Niet alleen de manier waarop ze denken maar ook hoe ze communiceren en bewegen. Vanuit inzicht en begrip gaan we samen ontdekken wat de (dyslectische) krachten/kwaliteiten van de kinderen/jongeren zijn. Ook gaan we aan de slag met gedachten, gevoelens en verwachtingen. 

Investering?

Neem contact met me op, dan vertel ik in een gratis telefonisch/Skype gesprek meer over de workshop en de kosten.

Wat levert het op?

Aan het einde van de workshop heeft het intrinsieke zelfvertrouwen van de kinderen/jongeren een Boost gekregen, bewustwording, inzicht en zelfacceptatie zijn gecreëerd. Ze voelen zich begrepen en bevestigd in wie ze zijn en wat ze kunnen. Hierdoor is er ruimte voor ontspanning en ruimte om de focus te leggen op de eigen (dyslectische) kwaliteiten in plaats van focus op presteren. 

Het effect van meer intrinsiek zelfvertrouwen is afname van perfectionisme, stress, buikpijn, en andere lichamelijke klachten. Het kind ervaart ontspanning, voelt zich goed want er is minder spanning thuis en het kind accepteert zichzelf, hierdoor gaan de prestaties op school omhoog. Intrinsiek zelfvertrouwen is de basis, het komt in allerlei situaties en relaties terug. Op school, thuis en op het werk. 

“Als ik deze workshop had gehad toen ik jong was, dan had ik veel meer tijd gehad voor dingen waar ik energie van kreeg, als vriendinnen of sporten.”

Hoe meld ik me aan?

Voor aanmelding stuur een mail naar leoniek@lefdyslexie.nl of neem telefonisch contact op via 06 20292730

Vanaf 5 deelnemers gaat de workshop door. Zijn er te weinig aanmeldingen, dan voeg ik groepen samen.

Heb LEF, verander door anders te denken!